ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศหอผู้ป่วย CCU สำหรับอาคารภูมิสวัสดิรักษ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศหอผู้ป่วย CCU • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เย็นเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบ 3 ประตู

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เย็นเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบ 3 ประตู • ERROR •