ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 3,061,200 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา • 3 MB •

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเ • 2 MB • ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเ • 3 MB •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทชุดถุงรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทชุดถุงรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 รายการ • 2 MB • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 รายการ • 2 MB • ราคากลาง ชุดถุงรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 รายการ • 163 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจอเปอร์ออกไซด์พลาสมา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจอเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 2 MB • ราคากลาง แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 140 kB • สเปค แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 482 kB • ราคากลาง แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 140 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ • 2 MB • สเปค เครื่องช่วยหายใจ • 2 MB • ราคา เครื่องช่วยหายใจ • 131 kB •