ประกาศและประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๑ งาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก • 4 MB • ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก • 4 MB • รายละเอียดและเงื่อนไขงานจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก • 4 MB • บก06จ้างตรววจภายนอก • 216 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 4 MB • ร่างขอบเขตของงานเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 3 MB • บก 06 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 225 kB •