เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาซักผ้า จำนวน ๕ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำยาซักผ้า จำนวน ๕ รายการ • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_calcium chloride • ERROR • spec_Calcium Chloride 2 • ERROR • ราคากลาง_Calcium Chloride 2 • ERROR •