ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBV (HBV Viral load)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBV • 301 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ Clot Gel Vacuum tube

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดส • 219 kB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการ Clot Gel Vacuum • 905 kB • ประกาศประกวดราคาซื้อ Clot Gel Vacuum tube จำนวน 1 รายการ • 4 MB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระดาษเช็ดมือ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว • 394 kB • เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านง • 4 MB •