ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ • 5 MB • สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รากยาร • 2 MB • ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รากยาร • 378 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 4 MB • สเปค แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 628 kB • ราคา แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 187 kB •

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ • 2 MB • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน • 2 MB •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก • 270 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง • 8 MB • สเปค กล้องวงจรปิด (CCTV) ฉบับปรับปรุง • 5 MB • ราคา กล้องวงจรปิด (CCTV) • 208 kB •