10 อันดับผู้ป่วยใน

pdx pdx_count icdname Z380 2009 Singleton, born in hospital J189 1594 Pneumonia, unspecified I639 1194 Cerebral infarction,unspecified S0600 1117 Concussion: without open intracranial wound O800 1036 Spontaneous vertex delivery A099 977 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin N185 856 Chronic kidney disease, stage 5 K358 703 Acute appendicitis, other and unspecified O342 651 Maternal care…

อันดับการตายผู้ป่วยใน(ในสถานพยาบาล)

โรคหลัก โรครอง ชื่อโรค Detail จำนวน R572 Septic shock 225 J189 J18 Pneumonia, unspecified ปอดบวม 216 A419 A41 Septicaemia, unspecified (Septic Shock) โลหิตเป็นพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด (เซ็พติค ช็อค) 113 J969 J96 Respiratory failure, unspecified 113 E877 E87 Fluid overload สารน้ำคั่ง 70 I509 I50 Heart failure, unspecified โรคหัวใจล้มเหลว 53 I619 I61 Intracerebral haemorrhage, unspecified 49 I219 I21 Acute myocardial…