ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กับพนักงานทั่วไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.สธ. และพนักงานทั่วไป 21.09.63 • 3 MB •

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ 14-9-63 • 3 MB •

รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินครั้งที่ 2

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 8-9-63 • 3 MB •

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 1-9-63 • 2 MB • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายวัน 1 กย 63 • 899 kB •

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ 31-8-63 • 6 MB •