การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อจ่้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14-2-63 • 2 MB •

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายวัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์ • 2 MB • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ • 2 MB •

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส ตำแหน่ง จพ พัสดุ • 2 MB • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส ตำแหน่งพยาบาล • 2 MB •