รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 7 – 14 ก.ย. 2561 ในวันเวลาราชการ ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ (นิติกร,จพ.การเงิน,นวก.คอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ (นิติกร,จพ.การเงิน,นวก.คอมพิวเตอร์) ประกาศ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ( นิติกร , จพ.การเงินและบัญชี และนวก.คอมพิวเตอร์ )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา (นิติกร,จพ.การเงินและบัญชี และนวก.คอมพิวเตอร์) ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นวก.พัสดุ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นวก.พัสดุ ประกาศรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (นวก.พัสดุ)

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (นวก.พัสดุ) ประชาสัมพันธ์