รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ  ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน  และให้ รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 23 ม.ค. 60  จพ.วิทย์ ลำดับ 1-2  พยาบาลวิชาชีพ ลำดับ 1-12 จพ.เภสัช ลำดับ 1 https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gMExXV0Yzc29Uc28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี