ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_cisatra+sevoflurane • 925 kB • spec+pp_cisatra+sevoflurane • 816 kB • ราคากลาง_cisatra+sevoflurane • 52 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ ๕ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายใน • 7 MB • ร่าง TOR เช่าเครื่องอัลตร้าซาวน์ • 5 MB • แบบ บก06 เช่าอัลตร้าซาวน์ • 336 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_cisatra+sevoflurane • 914 kB • spec+pp_cisatra+sevoflurane • 816 kB • ราคากลาง_cisatra+sevoflurane • 52 kB •