ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ตัวทดสอบเคมีภายใน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ตัวทดสอบเคมีภายใน • 4 MB • สเปค ตัวทดสอบเคมีภายใน • 565 kB • ราคา ตัวทดสอบเคมีภายใน • 200 kB •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ • 5 MB • ราคา วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ • 500 kB • สเปค วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ • 2 MB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule  จำนวน  ๑๑,๐๐๐ แอมพูล ประกาศ-เอกสาร ประกาศเชิญชวน_norepinephrine สเปค Spec+PP_norepinephrine ราคากลาง ราคากลาง_norepinephrine

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • 5 MB • สเปค น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • 2 MB • ราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • 198 kB • ประกาศเชิญชวน_norepinephrine • 4 MB • Spec+PP_norepinephrine • 3 MB • ราคากลาง_norepinephrine • 375 kB •