ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • 4 MB • สเปค ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • 485 kB • ราคา ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • 196 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • 4 MB • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • 401 kB • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • 193 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_cisatracurium+ • 4 MB • Spec+PP_cisatracurium+ • 4 MB • ราคากลาง_cisatracurium+ • 583 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_fluticasone250+ • 4 MB • Spec_fluticasone250+ • 4 MB • ราคากลาง_fluticasone250+ • 906 kB •

ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • 4 MB • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • 530 kB • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • 198 kB •

ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 4 MB • ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 4 MB • สเปค ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 501 kB • ราคา ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 201 kB •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา) • 4 MB • ราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา • 258 kB • สเปค วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา) • 914 kB •