ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ชุดกรองโลหิต • ERROR • กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ • ERROR • แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์พลาสมา • ERROR • ชุดคลุมพลาสติกชนิดครึ่งตัว • ERROR • ซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบเรียบ • ERROR • ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูปด้วยไอน้ำ • ERROR • ถุงมือ sterile • ERROR • ซองบรรจุเวชภัณฑ์ • ERROR • ชุดถุงรับบริจาคโลหิต • ERROR •

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ • ERROR •