เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • 207 kB •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ • 5 MB • สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ • 828 kB • ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ • 423 kB •

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) • 257 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ • 4 MB • สเปค ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ • 485 kB • ราคา ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ • 216 kB •

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อขอยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • 248 kB •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ • 5 MB • สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รากยาร • 2 MB • ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รากยาร • 378 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 4 MB • สเปค แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 628 kB • ราคา แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา • 187 kB •