ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 จำนวน 2 โครงการ • 469 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ จำนวน ๓๓,๒๐๐ Test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ Coombs • 6 MB • TOR เจล Coombs • 376 kB • แบบ บก06 เจล Coombs • 61 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายใน • 7 MB • ร่าง TOR เช่าเครื่องอัลตร้าซาวน์ • 5 MB • แบบ บก06 เช่าอัลตร้าซาวน์ • 336 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับเครื่องนำวิถีผ่าตัด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 5 MB • สเปค เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับเครื่องนำวิถีผ่าตัด • 3 MB • ราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 242 kB • เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 5 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทซองซิป จำนวน 21 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ-เอกสารประกวด ซองซิป • 969 kB • ประกาศ-เอกสารประกวด ซองซิป • 969 kB • ตารางราคากลาง ซองซิป • 632 kB • ร่างขอบเขตของงาน ซองซิป • 3 MB •