ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 3 สาย • ERROR • สเปค รายการที่ 2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด • ERROR • สเปค รายการที่ 3. เครื่อง Syringe Driver • ERROR • สเปค รายการที่ 4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยกระบอกฉีด • ERROR • สเปค รายการที่ 5. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 3 สาย • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า • ERROR • สเปค รายการที่ 2. เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • ERROR • สเปค รายการที่ 3. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง • ERROR • สเปค รายการที่ 4. ชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล • ERROR • สเปค รายการที่ 2. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร • ERROR • สเปค เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด • ERROR • สเปค รายการที่ 2. ตู้ตรวจการได้ยิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร • ERROR •