ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับเครื่องนำวิถีผ่าตัด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 5 MB • สเปค เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับเครื่องนำวิถีผ่าตัด • 3 MB • ราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 242 kB • เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 5 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทซองซิป จำนวน 21 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ-เอกสารประกวด ซองซิป • 969 kB • ประกาศ-เอกสารประกวด ซองซิป • 969 kB • ตารางราคากลาง ซองซิป • 632 kB • ร่างขอบเขตของงาน ซองซิป • 3 MB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_silodosin+tranexamic inj • 909 kB • spec+pp_silodosin+tranexamic inj • 781 kB • ราคากลาง_silodosin+tranexamic inj • 53 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_amino + (3 รายการ) • 928 kB • spec_amino + (3 รายการ) • 835 kB • ราคากลาง_amino + (3 รายการ) • 48 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำควบคุมความดันในโพรงมดลูก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 5 MB • สเปค ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 3 MB • ราคากลาง ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 220 kB • ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 2 MB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 2 MB • สเปค เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 3 MB • ราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 228 kB • เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 5 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 2 MB • เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 3 MB • สเปค เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 2 MB • ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 221 kB •