ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสาร_cefo_sulbactam+clinda+colistin • 849 kB • Spec_pp_cefo_sulbactam+ • 2 MB • ราคากลาง_cefo_sulbactam+ • 72 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสาร_Valproate500+Enoxa+Apixaban • 846 kB • Spec_pp_Valproatet+ • 2 MB • ราคากลาง_Valproatet+ • 71 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสาร_Cisatracurium+Sevoflurane • 822 kB • Spec_pp_Cisatracurium+Sevoflurane • 840 kB • ราคากลาง_Cisatracurium+Sevoflurane • 59 kB •

ประกาศกวดราคาซื้อ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล • 3 MB • สเปค ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล • 972 kB • ราคากลาง ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล • 188 kB • ประกาศกวดราคาซื้อ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล • 417 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังดิจิตอล จำนวน ๕ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สเปค เครื่องช่วยฟังดิจิตอล จำนวน 5 รายการ • 3 MB • เอกสาร ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังดิจิตอล จำนวน ๕ รายการ • 3 MB • สเปค เครื่องช่วยฟังดิจิตอล จำนวน 5 รายการ • 3 MB • ราคากลาง เครื่องช่วยฟังดิจิตอล จำนวน 5 รายการ • 264 kB • ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังดิจิตอล จำนวน ๕ รายการ • 521 kB •

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 419 kB • เอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 3 MB • สเปค วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 3 MB • ราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ • 313 kB •