ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 283 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 923 kB • spec+pp_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 2 MB • ราคากลาง_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 65 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_4 iv fluid 1 L _3 รายการ • 930 kB • spec+pp_4 iv fluid 1 L _3 รายการ • 2 MB • ราคากลาง_4 iv fluid 1 L _3 รายการ • 54 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_4 NSS irrigation+water irrigation+ methyl salicylate cr • 918 kB • spec+pp_4 NSS irrigation+water irrigation+ methyl salicylate cr • 1003 kB • ราคากลาง_4 NSS irrigation+water irrigation+ methyl salicylate cr • 63 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 923 kB • spec+pp_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 2 MB • ราคากลาง_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 65 kB •