ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารคลอดและผ่าตัด จำนวน 136 จุด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารคลอดและผ่าตัด จำนวน 136 จุด • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเชิญชวน_calcium chloride • ERROR • Spec_calcium chloride (1) • ERROR • ราคากลาง_calcium chloride (1) • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอัพเกรดซอฟแวร์ระบบรับส่งจัดเก็บภาพเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอัพเกรดซอฟแวร์ระบบรับส่งจัดเก็บภาพเอกซเรย์ฯ • ERROR •