ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผล จำนวน ๓ กลุ่ม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกาศ-ประกวดราคา ไหมเย็แผล • 7 MB • ร่างขอบเขตงาน • 5 MB • บก.06 • 981 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 14 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (1) • 263 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา • 263 kB •

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจมวลกระดูก โรงพยาบาลชัยภูมิ • 258 kB • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ • 251 kB •