ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule  จำนวน  ๑๑,๐๐๐ แอมพูล ประกาศ-เอกสาร ประกาศเชิญชวน_norepinephrine สเปค Spec+PP_norepinephrine ราคากลาง ราคากลาง_norepinephrine

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • ERROR • สเปค น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • ERROR • ราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 • ERROR • ประกาศเชิญชวน_norepinephrine • ERROR • Spec+PP_norepinephrine • ERROR • ราคากลาง_norepinephrine • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • ERROR • สเปค ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • ERROR • ราคา ชุดน้ำยาเจลตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตผู้ป่วย • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Double Bag 350 mL. แบบ Full Safety • ERROR •