ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก • ERROR •

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. 6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อ M63010026587 วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์) • ERROR •