ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_levetiracetam inj • 906 kB • spec+pp_levetiracetam inj • 354 kB • ราคากลาง_-levetiracetam inj • 20 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_ azithro+cefta+cefa+ceftri • 983 kB • spec+pp_ azithro+cefta+cefa+ceftri • 2 MB • ราคากลาง_azithro+cefta+cefa+ceftri • 82 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_dialysis 2 รายการ • 1007 kB • spec_dialysis 2 รายการ. • 514 kB • ราคากลาง_dialysis 2 รายการ • 69 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผล จำนวน ๓ กลุ่ม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกาศ-ประกวดราคา ไหมเย็แผล • 7 MB • ร่างขอบเขตงาน • 5 MB • บก.06 • 981 kB •