ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ • 5 MB • TOR วัสดุการแพทย์ 3 รายการ • 2 MB • ตารางแสดงวงงเงิน บก.06 • 296 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด จำนวน 5 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด จำนวน 5 หมวด • 6 MB • ร่างขอบเขต TOR อาหารสด จำนวน 5 หมวด • 6 MB • แบบ บก.06 อาหารสด จำนวน 5 หมวด • 3 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ • 5 MB • TOR จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอก • 5 MB • ตาราง บก.06 จ้างตรวจภายนอก • 302 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ • 6 MB • ตารางราคากลาง บก.06 • 609 kB • TOR เครื่องติดตามการทำงาน 6 พารามิเตอร์ • 3 MB • TOR เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ ขนาดกลาง • 3 MB •