ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_fluticasone125+ • ERROR • Spec+PP_fluticasone125+ • ERROR • ราคากลาง_fluticasone125+ • ERROR •

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเชิญชวน_fluticasone250+ • ERROR • Spec_fluticasone250+ • ERROR • ราคากลาง_fluticasone250+ • ERROR •

เผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL จำนวน ๙,๘๐๐ ไวเอิล ๒. valproate sodium ๔๐๐ mg powder and solvent for solution for injection จำนวน ๒,๘๐๐ ไวเอิล ร่างประกาศ-ร่างเอกสาร ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB) สเปค สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB) ราคากลาง ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประเภทสายโฟเลย์ 2 ทาง จำนวน 9 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประเภทสายโฟเลย์ 2 ทาง จำนวน 9 รายการ • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ตัวทดสอบเคมีภายใน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ตัวทดสอบเคมีภายใน • ERROR • สเปค ตัวทดสอบเคมีภายใน • ERROR • ราคา ตัวทดสอบเคมีภายใน • ERROR •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ • ERROR • ราคา วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ • ERROR • สเปค วัสดุการแพทย์ ประเภทสายเอ็นโด จำนวน 13 รายการ • ERROR •