ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_nicardipine • ERROR • spec+PP_nicardipine • ERROR • ราคากลาง_nicardipine • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_lactulose+ca • ERROR • spec_lactulose+ca • ERROR • ราคากลาง_lactulose+ca • ERROR •

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB) • ERROR • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB) • ERROR • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB) • ERROR •

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ • ERROR • เผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จำนวน 5 รายการ • ERROR • เผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จำนวน-5-รายการ • ERROR •