ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๖ แผน

ประกาศแผน น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4ประกาศแผน น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อ HIV (HIV Viral Load)ประกาศแผน น้ำยาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อโลหิตบริจาคประกาศแผน ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WB Filter WBC แบบ Full Safetyประกาศแผน ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS)ประกาศแผน ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ตรวจหมู่ (Single Dose)