ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อ HIV (HIV Viral Load)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ • 5 MB • ตารางราคากลาง HIV • 324 kB • TOR เช่าเครื่อง HIV • 4 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา Stool Examination

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ • 5 MB • TOR เช่าเครื่อง HIV • 4 MB • ตารางราคากลาง HIV • 324 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 100 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ • 255 kB •

ประกาศผู้ชนะ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ • 260 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๒๐ เครื่อง และเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ๒๐ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและเครื่องช่วยหายใจ • 7 MB • ร่างขอบเขตของงาน (1) • 4 MB • รายละเอียดการเช่า (1) • 131 kB • แบบ บก06 (1) • 416 kB •