ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_dialysis 2 รายการ • 1007 kB • spec_dialysis 2 รายการ. • 514 kB • ราคากลาง_dialysis 2 รายการ • 69 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผล จำนวน ๓ กลุ่ม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกาศ-ประกวดราคา ไหมเย็แผล • 7 MB • ร่างขอบเขตงาน • 5 MB • บก.06 • 981 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 14 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (1) • 263 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา • 263 kB •