ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจมวลกระดูก โรงพยาบาลชัยภูมิ • 258 kB • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ • 251 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification • 278 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_insulin aspart 2 รายการ • 933 kB • spec_ insulin aspart 2 รายการ • 532 kB • ราคากลาง_ insulin aspart 2 รายการ • 61 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_ insulin glargine +beta_calcipotriol • 993 kB • spec_ insulin glargine +beta_calcipotriol • 543 kB • ราคากลาง _insulin glargine +beta_calcipotriol • 59 kB •