ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Server Room ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Server Room ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลชัยภูมิ https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gaWNSS0lNWVdKX1U

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Meropenem 1 g for injection จำนวน 38,000 ขวด

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Meropenem 1 g for injection  จำนวน  38,000  ขวด -ประกาศ -Spec -ราคากลาง