ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารแม่และเด็ก ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารแม่และเด็ก ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลชัยภูมิ