ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธได้รับการคัดเลือก

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก • 31 kB •

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๓๖๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๓๖๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง