ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_nicardipine+amiodarone+norepi • 963 kB • spec+pp_ nicardipine+amiodarone+norepi • 2 MB • ราคากลาง_ nicardipine+amiodarone+norepi • 75 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_octreotide + omeprazole • 932 kB • spec+pp_octreotide + omeprazole • 747 kB • ราคากลาง_octreotide + omeprazole • 53 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคา เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด • 4 MB • สเปค เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด • 3 MB • ราคากลาง เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัว • 280 kB • ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน • 2 MB • เอกสารประกวดราคา เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด • 4 MB • เอกสารประกวดราคา เครื่องวัดความดันโลหิต • 4 MB •