ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_insulin aspart 2 รายการ • 933 kB • spec_ insulin aspart 2 รายการ • 532 kB • ราคากลาง_ insulin aspart 2 รายการ • 61 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_ insulin glargine +beta_calcipotriol • 993 kB • spec_ insulin glargine +beta_calcipotriol • 543 kB • ราคากลาง _insulin glargine +beta_calcipotriol • 59 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ-ประกวดราคา • 6 MB • ตาราง บก.06 • 244 kB • ร่างขอบเขตงาน อาหารทางการแพทย์ • 2 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา Quad test • 5 MB • บก.06 Quad test • 299 kB • TOR เช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา Quad test • 3 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4 • 6 MB • บก.06 เช่าเครื่อง CD4 • 311 kB • TOR เช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา CD4 • 3 MB •

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. TOR เช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา Identification • 2 MB • บก.06 เช่าเครื่อง Identification • 297 kB • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification • 5 MB •

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อวัสดุการแพทย์ Ortho ประเภทแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวล็อค (Anatomical plate) ชนิดที่ 1

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. วัสดุการแพทย์ Ortho ประเภทแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวล็อค (Anatomical plate) ชนิดที่ 1 • 257 kB •