ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ • 26 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR • 4 MB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ RT-PCR (1) • 2 MB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR • 4 MB •