ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 32 รายการ • 6 MB • แบบ บก 06 เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 309 kB • TOR+ปริมาณงาน เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 5 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมชุดถุงรับบริจาค PAS

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา PAS • 6 MB • ตารางแสดงวงเงิน PAS • 327 kB • TOR เช่าเครื่อง PAS • 4 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 6 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ HBV • 323 kB • TOR เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 3 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto – Hemoculture

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto – Hemoculture • 6 MB • บก.06 เช่าเครื่อง Auto-Hemo • 299 kB • TOR เช่าเครื่อง Auto-hemo • 3 MB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ ประเภท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ ประเภท (1) • 183 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ ประเภท (1) • 183 kB •

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อวัสดุการแพทย์ Ortho ประเภทสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค ชนิดที่ 1

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. วัสดุการแพทย์ Ortho ประเภทสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค ชนิดที่ 1 • 254 kB •