ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) ๒๕๖ Slice จำนวน ๖๐ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บก.06 • 219 kB • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซ์ • 842 kB • บัญชีรายละเอียดแนบท้ายปริมาณรายการ • 2 MB • ร่างขอบเขตโครงการ (Terms of Reference)(2) • 4 MB • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง • 4 MB •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทซองซิป 19 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทซองซิป จำนวน ๑๙ รายการ • 188 kB •