ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ (MRI) • 2 MB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ • 2 MB • สเปค เครื่องติดตาม • 2 MB • ราคากลาง เครื่องติด • 139 kB •