ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_4 iv fluid 1 L _3 รายการ • 942 kB • spec+pp_4 iv fluid 1 L _3 รายการ • 2 MB • ราคากลาง_4 iv fluid 1 L _3 รายการ • 54 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_4 NSS irrigation+water irrigation+ methyl salicylate cr • 928 kB • spec+pp_4 NSS irrigation+water irrigation+ methyl salicylate cr • 1003 kB • ราคากลาง_4 NSS irrigation+water irrigation+ methyl salicylate cr • 63 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 930 kB • spec+pp_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 2 MB • ราคากลาง_4 iv fluid 100 _ 3 รายการ • 65 kB •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_CRRT -เวชภัณฑ์ • 51 kB •