เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทสายดูดเสมหะใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๘ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทสายดูดเสมหะใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๘ รายการ • 197 kB •

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ Non woven จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ Non woven 0eo_o 4 รายการ • 266 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศซื้อ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ • 2 MB • สเปค เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ • 2 MB • เอกสาร ประกวดราคาาซื้อ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า • 4 MB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ราคากลาง_insulin 30-70 +benser 50-levodopa 200 • 55 kB • ประกาศ+เอกสาร_insulin 30-70 +benser 50 • 917 kB • spec_insulin 30-70 +benser 50-levodopa 200 • 740 kB •