แบบ บก.06 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. แบบ บก.06 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย • 216 kB • รายละเอียดและเงื่อนไขงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย • 3 MB • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางและร่างอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย • 1021 kB •