ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+เอกสาร_Levetiracetam sol • 879 kB • Spec_pp_Levetiracetam sol • 551 kB • ราคากลาง_Levetiracetam sol • 29 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ๑๐๐ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาการเช่า ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคา • 6 MB • รายละเอียดการเช่าเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ประจำปีงบประมาณ 2567 • 3 MB •

ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Auto CPR)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Auto CPR) • 212 kB •

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 2 รายการ • 311 kB •