ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทซองซิป 19 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทซองซิป จำนวน ๑๙ รายการ • 188 kB •

ประกาศสัญญาจ้างทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ 49 เมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ 49 เมตร • 5 MB •