ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บก 06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย • 308 kB •

สัญญาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อ HIV

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สัญญาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อ HIV • 3 MB •

สัญญาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สัญญาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี • 3 MB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสาร_cefo_sulbactam+clinda+colistin • 849 kB • Spec_pp_cefo_sulbactam+ • 2 MB • ราคากลาง_cefo_sulbactam+ • 72 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสาร_Valproate500+Enoxa+Apixaban • 846 kB • Spec_pp_Valproatet+ • 2 MB • ราคากลาง_Valproatet+ • 71 kB •