ประกาศสัญญาซื้อขายผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับงานซักฟอก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สัญญา2564-30 • 2 MB • ประกาศผู้ชนะผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับงานซักฟอก โรงพยาบาลชัยภูมิ จำนวน 9 รายการ • 126 kB •

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) จำนวน ๓๑ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ • 2 MB • ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ • 3 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.06) • 139 kB •

ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ • 142 kB •