ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_EPO alfa 4000 sol • 881 kB • spec+pp_EPO alfa 4000 sol • 514 kB • ราคากลาง_EPO alfa 4000 sol • 30 kB •