ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1.เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ • 2 MB • ราคากลาง รายการที่ 1.เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ • 150 kB • สเปค รายการที่ 2.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 • 2 MB • ราคากลาง รายการที่ 2.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ • 149 kB • สเปค รายการที่ 3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ • 899 kB • ราคากลาง รายการที่ 3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ • 161 kB…

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1.เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และ • 934 kB • ราคากลาง รายการที่ 1.เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ • 146 kB • สเปค รายการที่ 2.เดียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 moter • 841 kB • ราคากลาง รายการที่ 2.เดียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 moter • 159 kB •

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1.เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • 753 kB • ราคากลาง รายการที่ 1.เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • 147 kB • สเปค รายการที่ 2.กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น • 770 kB • ราคากลาง รายการที่ 2.กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น • 145 kB • สเปค รายการที่ 3.เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า • 1010 kB • ราคากลาง รายการที่ 3.เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอด • 148…

เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 4 รายการ • 146 kB •