ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ ๔๙ เมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ • 152 kB • BOQ สรุปผลปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ ๔๙ เมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร • 4 MB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร 3in1 amion acid • 770 kB • spec_3in1 amino acid + • 564 kB • ราคากลาง_3in1 amini acid+ • 60 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto-Hemoculture

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto-Hemoculture • 199 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto-Hemoculture • 199 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Identification • 185 kB •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HPV DNA Test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HPV DNA Test • 195 kB •