ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง CBC • 2 MB • บก 06 เครื่องCBC • 220 kB • ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC • 3 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร EPO + • 765 kB • spec_EPO beta5000 + Sevalamer • 589 kB • ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร EPO + • 765 kB • spec_EPO beta5000 + Sevalamer • 589 kB • ราคากลาง_EPO beta5000 + Sevalamer • 59 kB •

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBV (HBV Viral load)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBV • 301 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ Clot Gel Vacuum tube

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดส • 219 kB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการ Clot Gel Vacuum • 905 kB • ประกาศประกวดราคาซื้อ Clot Gel Vacuum tube จำนวน 1 รายการ • 4 MB •